Staż Praktyka w SPARK-IT

Jak zacząć staż lub praktykę w SPARK-IT

Jeżeli chcesz aplikować na staż lub praktykę w SPARK-IT prosimy o przesłanie następujących dokumentów na adres mailowy:

stazpraktyka@spark-it.pl

• Wzór umowy
• Termin (termin od - do)
• CV

KONTAKT

stazpraktyka@spark-it.pl

tel. +48 733 900 135  

Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem przetwarzanych danych osobowych będzie SPATK-IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dulęby 2A, 20-326 Lublin.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, przesyłając prośbę na iod@spark-it.pl lub listownie na adres Spółki. Przetwarzane dane zostaną usunięte niezwłocznie.
Klauzula RODO:
Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w SPARK-IT Sp. z o.o.
Dane kandydatów będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie do przeprowadzenia rekrutacji.  

SPARK-IT Sp. z o.o.


ul. Dulęby 2A
20-326 Lublin
e-mail: biuro@spark-it.pl
tel.: +48 81 820 04 10

NIP: 946-265-67-68
REGON: 363375285
KRS: 0000595071

Follow SPARK-IT
SPARK-IT Sp. z o.o.
WARSZAWA

  • e-mail: warszawa@spark-it.pl
  • tel.: +48 22 188 15 48
mBank:

Copyright (c) 2023 SPARK-IT Sp. z o.o.