Cyberbezpieczeństwo dla firm


✔️ Wdrażamy zabezpieczenia dotyczące cyberbezpieczeństwa w firmach

✔️ Dostarczamy rozwiązania ograniczające działania hakerów

✔️ Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa infrastruktury Informatycznej z wyceną naprawy

✔️ Wdrażamy zabezpieczenia infrastruktury informatycznej

Cyberbezpieczeństwo dla firmy

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Cyberbezpieczeństwo dla firmy

Wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone w praktyce systemy zabezpieczeń informatycznych stasowane u naszych Klientów zapewniają skuteczną ochronę firmowych danych. Cyberprzestępczość, hakerzy z roku na rok stosują coraz bardziej wyrafinowane sposoby atakowania systemów informatycznych w biznesie - my wiemy, jak ograniczyć ryzyko. Stosowane przez nas wydajne platformy brzegowe klasy UTM są pierwszą barierą dla hakera chcącego dostać się do infrastruktury informatycznej firmy. Systemy antywirusowe dostarczane przez nas blokują globalnie na poziome centralnym złośliwe oprogramowanie i wirusy. Bezpieczne, szyfrowane połączenia VPN pozwalają na stabilną i wydajną pracę zdalną. Odpowiednio zbudowane i zaplanowane systemy kopii zapasowej dbają o bezpieczeństwo danych firmowych. Realizowane w naszym zakresie wsparcie informatyczne zapewnia zawsze aktualne i bezpieczne systemy informatyczne w przedsiębiorstwie. 

Nie daj się zhakować

Atak hakera - nie daj się zhakować

Atak hakera - nie daj się zhakować

Wzrost ataków hakerskich na firmy to kilkadziesiąt procent w skali roku. Już mało kto zadaje sobie pytanie czy, a częściej kiedy hakerzy "zapukają" do firmy? Jest wiele możliwości przeciwdziałania hakerom, chronienia jednego  najważniejszych elementów biznesu - danych. Podstawowym, to wiedzieć o najsłabszych punktach infrastruktury informatycznej firmy. Wszelkie wątpliwości rozwieje audyt infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, który unaocznia poziom bezpieczeństwa zastosowanych urządzeń, systemów, rozwiązań. Właściciel firmy zapoznawszy się z raportem po audycie już wie co i w jakiej kolejności należy wykonać by zabezpieczyć firmowe IT. Nieświadomi użytkownicy są jednym z najczęstszych powodów dostania się hakera lub złośliwego oprogramowania do firmy. Zainstalowane nieświadomie oprogramowanie ransomware potrafi zaszyfrować wszystkie dane firmowe, a okup to często dziesiątki tysięcy euro! Odpowiedzią są szkolenia, podnoszące świadomość użytkowników i umiejętności rozpoznania fałszywych wiadomości e-mail i wyłudzeń dostępów do infrastruktury informatycznej firmy.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Audyt bezpieczeństwa informatycznego to głównie prace polegające na sprawdzaniu i weryfikacji oraz oszacowaniu poziomu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. Do obowiązkowych obszarów badań i weryfikacji zaliczają się zabezpieczenia sieci firmowej LAN/WAN, zabezpieczenia sieci WIFI, analiza systemu kopii zapasowej, analiza zabezpieczenia antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych, analiza konfiguracji serwera, stanu systemu operacyjnego, uruchomionych usług, zabezpieczeń, analiza konfiguracji stacji roboczych, ich stanu technicznego, zabezpieczeń, weryfikacji podlegają również procedury z zakresu IT. W ramach ustaleń, audyt może obejmować wszelkie wskazane obszary infrastruktury informatycznej.

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Najważniejszą wartością audytu bezpieczeństwa informatycznego jest wiedza i świadomość stanu oraz bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej zawarta w raporcie sporządzonym po audycie. W dokumencie zawarty jest szczegółowy opis stanu faktycznego infrastruktury informatycznej. Jest to kluczowy element raportu opisujący poszczególne zlokalizowane zasoby infrastruktury informatycznej, ich funkcje, stan techniczny, poziom zabezpieczeń. Raport zawiera dokładny wykaz zweryfikowanych nieprawidłowości w infrastrukturze informatycznej z dokładnym wskazaniem podatności na możliwe zagrożenia. Wyróżnione zostają zagrożenia, które są krytycznymi wymagającymi podjęcia pilnej reakcji – naprawy np. brak kopi bezpieczeństwa oraz osobne, te które należy naprawić, ale nie powodują zagrożeń krytycznych dla funkcjonowania infrastruktury IT. W raporcie z audytu bezpieczeństwa informatycznego wskazane są najlepsze wg bieżących standardów formy naprawy zlokalizowanych nieprawidłowości w infrastrukturze IT, kompletny program naprawczy, kosztorys prac i niezbędnego sprzętu jest dopełnieniem całości. Tak opracowany raport z audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej pokazuje całokształt kondycji systemu informatycznego organizacji. Pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących eliminowania zagrożeń wg wskazanych priorytetów, które stopniowo podniosą poziom bezpieczeństwa informatycznego organizacji.

RODO w informatyce

RODO w informatyce

RODO w informatyce

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR). RODO zupełnie inaczej niż dotychczas definiuje zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, uwzględniając bezpieczeństwo informatyczne. Nie znajdziemy, jak w poprzedniej ustawie o ochronie danych osobowych wskazówek, mówiących o ilości znaków w haśle do naszego komputera, czy jak często powinniśmy wykonywać kopię bezpieczeństwa, czy dysk laptopa powinien być zaszyfrowany. W odniesieniu do RODO, to przedsiębiorąca musi wykazać, że zabezpieczył swoje środowisko informatyczne możliwie najlepiej przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i środków.
RODO dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcę, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, na potentacie przemysłowym zatrudniającym tysiące pracowników, kończąc. W dobie dzisiejszego poziomu informatyzacji każdy wykorzystuje komputer, serwer, sieć informatyczną, czy Internet, gdzie przetwarza dane osobowe. Doradzamy i szkolimy w zakresie RODO dla IT.

Formularz Kontaktowy


SPARK-IT Sp. z o.o.


ul. Dulęby 2A
20-326 Lublin
e-mail: biuro@spark-it.pl
tel.: +48 81 820 04 10

NIP: 946-265-67-68
REGON: 363375285
KRS: 0000595071

Follow SPARK-IT
SPARK-IT Sp. z o.o.
WARSZAWA
  • Błękitny Wieżowiec
  • Plac Bankowy 2
  • 00-095 Warszawa
  • e-mail: warszawa@spark-it.pl
  • tel.: +48 22 188 15 48
mBank:

Copyright (c) 2022 SPARK-IT Sp. z o.o.