Nieustanny rozwój cyfryzacji narzędzi firmowych regularnie wspomaga codzienną pracę praktycznie każdej firmy. Księgowość, sprzedaż online, planowanie realizacji skomplikowanych procesów produkcji, projektowanie, prowadzenie magazynu, czy raportowanie działań biznesowych oparte jest dzisiaj w większym stopniu o systemy informatyczne. Nowe możliwości niosą niestety za sobą zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firmy i danych.

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to sposoby ochrony firmowych zasobów informatycznych, komplet zabezpieczeń informatycznych chroniących sieć firmy, serwery, komputery, systemy teleinformatyczne oraz dane przed atakiem hackerskim, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym dostępem.

Mimo, iż w wielu firmach przywiązuje się co raz większą wagę do tematyki cyberbezpieczeństwa, to jak wynika z badań, prawie 50% przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Organizacje zajmujące się monitorowaniem cyberbezpieczeństwa wypowiadają się w jednym tonie – zagrożenie cyberatakami roście z roku na rok w ogromnym tempie – rzędu 50%!

Wzrost cyberbezpieczeństwa 50%

Raport Check Point Software Technologies wskazuje, że w 87% zaatakowanych organizacji wykorzystano znane już luki zabezpieczeń. Oznacza to, że można było skutecznie zapobiec powodzeniu tym atakom stosując opracowane już i skuteczne metody zabezpieczeń.

W 46% organizacji co najmniej jeden pracownik pobrał mobilną złośliwą aplikację, która powodowała zagrożenie bezpieczeństwa sieci i danych.

Wzrost cyberataków w Europie

W Europie w 2021 infrastruktury informatyczne atakowane były tygodniowo aż 670 razy. Daje to zdecydowany wzrost cyberataków względem 2020 roku aż o 68%!

Progresywną tendencję dotyczącą cyberataków potwierdza Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). W swoim raporcie zwraca uwagę na wzrost zagrożeń oraz zwiększone próby ataków dotyczące infrastruktury krytycznej sektorów energii, transportu. Przestępcy korzystali z różnych możliwości i form cyberataków, przed którymi należy chronić nasze dane.

Najczęściej stosowane rodzaje cyberataków na firmy

  • Ransomware – rodzaj złośliwego ataku, w którym osoby atakujące szyfrują dane organizacji i żądają zapłaty za przywrócenie dostępu danych.
  • Złośliwe oprogramowanie (malware), które doprowadza do nieautoryzowanego dostępu do firmowych zasobów informatycznych.
  • Ataki związane z pocztą e-mail, które wykorzystują najczęściej niewiedzę lub nieostrożność użytkowników, phishing,  gdy haker podszywa się pod wiarygodne źródło i w ten sposób wyłudza dostęp do danych lub informacje poufne.
  • DDoS (Denial of Service), gdy sieć firmowa lub serwer otrzymują ogromną liczbę zapytań i w związku z tym następuje przeciążenie, a w efekcie brak możliwości funkcjonowania.

Jak zabezpieczyć sieć firmową przed cyberatakami?

Nie ma jednego dobrego i skutecznego sposobu na cyberbezpieczeństwo. Rodzajów zabezpieczeń firmowych sieci informatycznych jest tak wiele, jak samych ataków. Do podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa w firmie zdecydowanie mona zaliczyć:

  • odpowiednie zabezpieczenie brzegu sieci informatycznej „inteligentną” zaporą typu UTM;
  • używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego;
  • dbanie o aktualizacje urządzeń, systemów operacyjnych serwerów, komputerów, wszelkiego oprogramowania, a w szczególności służącego bezpieczeństwu;
  • kopia danych wykonywana regularnie i regularnie testowana (weryfikowana pod względem poprawności jej odtwarzania);
  • odpowiednie hasła z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.

W większości przedsiębiorstw zastosowanie mają różnorakie zabezpieczenia terenu, lokalu i mienia. Bramy, alarmy, zamki szyfrujące, monitoring wizyjny, ochrona oraz wiele innych. Żadne z nich nie zabezpieczają przed włamaniem w 100%. Znacznie jednak ograniczają ryzyko wtargnięcia nieproszonego „gościa”. Analogicznie jest w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa. Nie ma jednej właściwej metody, jednego dobrego rozwiązania. Każda infrastruktura informatyczna powinna być zabezpieczona przed cyberatakiem, w końcu nikt z nas nie zostawia otwartych drzwi w firmie na noc.

Kategorie: Ogólne

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *