Cyberataki, włamania do systemów informatycznych, hackerstwo, wyciek danych jest sporym ryzykiem dla stabilności prowadzenia biznesu. Wg badań Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa dotyczących cyberbezpieczeństwa ryzyko roście o kilkadziesiąt procent rok do roku. Paradoksalnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w mniejszości atakowanych firm, jak by się mogło wydawać. Ogólny pogląd zakładający, że atakowane są tylko duże firmy jest błędny. O dużych, spektakularnych atakach hackerskich dowiadujemy się z mediów – sprawy są nagłaśniane.

Cyberbezpieczeństwo w firmie – AUDYT – pierwszy krok

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej

Znaczna część przedsiębiorców zdaje sobie doskonale sprawę z istniejącego ryzyka jakim jest cyberatak, utrata danych firmowych. Świadomi właściciele firm, którzy noszą się z zamiarem podniesienia bezpieczeństwa informatycznego często nie wiedzą od czego zacząć. W jaki sposób zminimalizować ryzyko cyberataku. Czy zainstalować nowe urządzenie brzegowe sieci informatycznej, czy kupić nowy serwer lub oprogramowanie? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

AUDYT bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wg nas jest najlepszym pierwszym krokiem w drodze do bezpiecznego środowiska IT w firmie.

W trakcie realizowanego przez nas audytu zwracamy szczególną uwagę na wszelkie sugestie i wymagania naszych klientów. Każda infrastruktura informatyczna jest inna i podejście nasze jest również indywidualne.

Prace audytorskie realizowane są przez inżynierów i specjalistów IT w siedzibie i oddziałach firmy.

Dla przykładu wskażę najważniejsze elementy audytu bezpieczeństwa informatycznego, jakie należy zweryfikować:

  • Zabezpieczania dostępu do sieci firmowej;
  • Zabezpieczenia urządzeń sieciowych- (switche, routery);
  • Stan i poprawność systemu kopii zapasowej;
  • Zabezpieczenia systemu antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych;
  • Dostępy – logowanie, złożoność i ważność haseł;
  • Procedury i dokumentacje.
Cyberbezpieczeństwo w firmie – AUDYT – Specjalista IT – Audytor

Raport po audycie infrastruktury informatycznej

Po przeprowadzeniu audytu oraz analizie jego wyników sporządzamy raport w formie pisemnej. Raport zostaje dostarczony wyłącznie osobom upoważnionym w Organizacji do wglądu w dokument.  Dodatkowo odpowiedzialna osoba ze strony audytora wyjaśnia osobiście, zapisy przedstawione w formie pisemnej raportu. Opisze stan bieżący infrastruktury informatycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na najważniejsze dla bezpieczeństwa informatycznego firmy problemy. Raport w formie pisemnej zawiera opis stanu faktycznego infrastruktury informatycznej.

Szczegółowy opis i stan infrastruktury informatycznej.

Jest to kluczowy element raportu opisujący szczegółowo audytowane zasoby infrastruktury informatycznej, ich funkcje, stan ogólny.

Opis zaudytowanych nieprawidłowości.

Zaudytowane nieprawidłowości dotyczące infrastruktury informatycznej wyszczególnione oraz wyjaśnione w szczegółach.

Rekomendacje zmian.

Zaproponowane najlepsze wg doświadczenia i wiedzy audytora formy naprawy zaudytowanych nieprawidłowości w infrastrukturze IT firmy. Szczególnie wyróżnione zostają WAŻNE zagrożenia, które są krytycznymi wymagającymi podjęcia pilnej reakcji – natychmiastowej naprawy.

Raport z audytu bezpieczeństwa informatycznego wskazuje również podatności, które należy naprawić, które nie powodują krytycznych zagrożeń dla funkcjonowania infrastruktury IT. Właściciel firmy dzięki wskazaniu priorytetów naprawy bezpieczeństwa IT, może rozłożyć prace w czasie i zaplanować budżet.

W raporcie po audycie bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorca powinien otrzymać kalkulacje kosztów. Ostateczny kierunek i zakres prac naprawczych podejmuje zarząd firmy na podstawie otrzymanych danych.

Cyberbezpieczeństwo w firmie – AUDYT – Raport

Audyt bezpieczeństwa informatycznego – zalety

Audyt bezpieczeństwa informatycznego daje przedsiębiorcy indywidualny dla jego firmy drogowskaz postępowania i cel osiągnięcia dobrego poziomu cyberbezpieczeństwa firmy. Mając pełną świadomość stanu infrastruktury informatycznej i koniecznych nad nią prac pozostaje jedynie przygotować harmonogram i rozpocząć program naprawy bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Cyberbezpieczeństwo w firmie – AUDYT – Sukces

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *