Bezpieczeństwo Informatyczne


✔️ Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa infrastruktury Informatycznej

✔️ Wykonujemy testy, badania, weryfikujemy bezpieczeństwo środowiska informatycznego

✔️ Przygotowujemy oraz omawiamy raport z audytu informatycznego

✔️ Raport z audytu informatycznego zawiera system naprawczy

✔️ Wdrażamy zabezpieczenia infrastruktury informatycznej

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Audyt bezpieczeństwa informatycznego to głównie prace polegające na sprawdzaniu i weryfikacji oraz oszacowaniu poziomu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. Do obowiązkowych obszarów badań i weryfikacji zaliczają się zabezpieczenia sieci firmowej LAN/WAN, zabezpieczenia sieci WIFI, analiza systemu kopii zapasowej, analiza zabezpieczenia antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych, analiza konfiguracji serwera, stanu systemu operacyjnego, uruchomionych usług, zabezpieczeń, analiza konfiguracji stacji roboczych, ich stanu technicznego, zabezpieczeń, weryfikacji podlegają również procedury z zakresu IT. W ramach ustaleń, audyt może obejmować wszelkie wskazane obszary infrastruktury informatycznej.

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Korzyści z audyt bezpieczeństwa informatycznego?

Najważniejszą wartością audytu bezpieczeństwa informatycznego jest wiedza i świadomość stanu oraz bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej zawarta w raporcie sporządzonym po audycie. W dokumencie zawarty jest szczegółowy opis stanu faktycznego infrastruktury informatycznej. Jest to kluczowy element raportu opisujący poszczególne zlokalizowane zasoby infrastruktury informatycznej, ich funkcje, stan techniczny, poziom zabezpieczeń. Raport zawiera dokładny wykaz zweryfikowanych nieprawidłowości w infrastrukturze informatycznej z dokładnym wskazaniem podatności na możliwe zagrożenia. Wyróżnione zostają zagrożenia, które są krytycznymi wymagającymi podjęcia pilnej reakcji – naprawy np. brak kopi bezpieczeństwa oraz osobne, te które należy naprawić, ale nie powodują zagrożeń krytycznych dla funkcjonowania infrastruktury IT. W raporcie z audytu bezpieczeństwa informatycznego wskazane są najlepsze wg bieżących standardów formy naprawy zlokalizowanych nieprawidłowości w infrastrukturze IT, kompletny program naprawczy, kosztorys prac i niezbędnego sprzętu jest dopełnieniem całości. Tak opracowany raport z audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej pokazuje całokształt kondycji systemu informatycznego organizacji. Pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących eliminowania zagrożeń wg wskazanych priorytetów, które stopniowo podniosą poziom bezpieczeństwa informatycznego organizacji.

RODO w informatyce

RODO w informatyce

RODO w informatyce

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR). RODO zupełnie inaczej niż dotychczas definiuje zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, uwzględniając bezpieczeństwo informatyczne. Nie znajdziemy, jak w poprzedniej ustawie o ochronie danych osobowych wskazówek, mówiących o ilości znaków w haśle do naszego komputera, czy jak często powinniśmy wykonywać kopię bezpieczeństwa, czy dysk laptopa powinien być zaszyfrowany. W odniesieniu do RODO, to przedsiębiorąca musi wykazać, że zabezpieczył swoje środowisko informatyczne możliwie najlepiej przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i środków.
RODO dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcę, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, na potentacie przemysłowym zatrudniającym tysiące pracowników, kończąc. W dobie dzisiejszego poziomu informatyzacji każdy wykorzystuje komputer, serwer, sieć informatyczną, czy Internet, gdzie przetwarza dane osobowe. Doradzamy i szkolimy w zakresie RODO dla IT.

Formularz Kontaktowy


SPARK-IT Sp. z o.o.


ul. Dulęby 2A
20-326 Lublin
e-mail: biuro@spark-it.pl
tel.: +48 81 820 04 10

NIP: 946-265-67-68
REGON: 363375285
KRS: 0000595071

Follow SPARK-IT
SPARK-IT Sp. z o.o.
WARSZAWA
  • Błękitny Wieżowiec
  • Plac Bankowy 2
  • 00-095 Warszawa
  • e-mail: warszawa@spark-it.pl
  • tel.: +48 22 188 15 48
mBank:

Copyright (c) 2021 SPARK-IT Sp. z o.o.